13 juli 2018

Woensdag 12 september onderwijsstaking Zeeland en Zuid-Holland

Na de zomervakantie gaan we door met actievoeren in het primair onderwijs. Op woensdag 12 september legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. Het PO-Front houdt de estafettestaking, omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Met de nieuwe cao is een mooie stap gezet richting een eerlijk salaris, maar de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog steeds niet gedicht. Acties blijven daarom nodig.

De partijen van het PO-Front voeren samen actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. De nieuwe cao en het werkdrukakkoord zijn directe resultaten van de acties van het PO-Front. Beter salaris blijft echter broodnodig om bestaande leerkrachten te behouden en nieuwe aan te trekken. PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor overheeft.

De hoofdlocatie van de staking op 12 september is in Rotterdam. Daarnaast zijn er diverse regionale actiepunten op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.
Direct na de zomer komt er meer duidelijkheid over het programma en de exacte locaties.
Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie en PO-Raad.

Na de vakantie volgt meer informatie over de staking ook via onze website www.samenvoorgoedonderwijs.nl.