4 mei 2018

Willekeur dreigt bij loonsverhoging voortgezet onderwijs en aanpak werkdruk blijft uit

De oproep van de VO-raad om zonder cao een beperkte loonsverhoging door te voeren, leidt tot willekeur. Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke vakbonden. Of collega’s loonsverhoging krijgen, wordt afhankelijk van de goede wil van een schoolbestuur.

De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs liggen nog steeds stil, de vakbonden bereiden acties voor. Ondertussen roept de VO-raad de schoolbesturen op om per 1 juni een structurele loonsverhoging van 2,35% te gaan betalen.

De oproep is ongetwijfeld bedoeld om de vakbonden de wind uit de zeilen te nemen en acties – zoals stakingen – te voorkomen. Maar zo’n oproep kan wel leiden tot willekeur. De werknemers hebben geen enkele rechtszekerheid. Het hangt straks van elk individueel bestuur af of ze hun leraren en onderwijsondersteuners salarisverhoging gaan geven. Verder eisen de bonden meer salarisverhoging dan de 2,35% en zou een salarisverhoging al op 1 januari moeten ingaan, en niet pas op 1 juni.

Ook gaat de VO-raad er met het salarisadvies aan voorbij dat er dringend iets gedaan moet worden aan de steeds oplopende werkdruk. Want die werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De bonden eisen minder lessen (in stappen terug naar 20 uur per week), kleinere klassen en minder werkdruk voor onderwijsondersteuners.