20 september 2017

Wil jij de pensioenbelangen behartigen van 3 miljoen Nederlanders?

Bijna drie miljoen werknemers en gepensioneerden in de (semi) overheid en het onderwijs bouwen pensioenrechten op of ontvangen pensioen via het pensioenfonds ABP. Omdat het om grote belangen gaat, bestaat er een Verantwoordingsorgaan dat het ABP bestuur adviseert over het beleid. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Werknemers, gepensioneerden en werkgevers zijn in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.

Medio april 2018 zijn er verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Een verantwoordelijke functie, waarvoor CNV Connectief, ACOM, ACP, VDBZ en KBO-PCOB (verenigd in de christelijke centrale CCOOP) gekwalificeerde leden zoeken die namens CCOOP kandidaat willen zijn.

Als lid van het Verantwoordingsorgaan behartig je de belangen van de deelnemers. Daarnaast is deelname een verrijking. Je leert het spel van overleg en onderhandeling, ontvangt uitstekende opleidingen van ABP en je vormt een belangrijke schakel tussen de vakbond en het pensioenfonds. En omdat de komende jaren de pensioenregelingen worden gemoderniseerd, wordt je tevens een speler in een unieke fase van het ABP pensioenfonds.


Praktisch

Profielkenmerken

  • Interesse in de wereld van het pensioen.
  • Je bent lid van onze bond en onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de CCOOP fractie.
ABP moet staan voor een goed, eerlijk en duurzaam pensioen. Als verantwoordingsorgaan moeten we het ABP-bestuur hierop positief kritisch volgen en beoordelen.Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sociale partners (vakbonden en werkgevers) maken de afspraken over de inhoud van de regeling en hebben de uitvoering neergelegd bij het bestuur van ABP. Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij de taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen.

Als CCOOP-fractie vinden we het belangrijk dat ABP:

•Open, helder en eerlijk met deelnemers en gepensioneerden communiceert over hun pensioen.

•Op verantwoorde wijze streeft naar een maximaal beleggingsresultaat.

•De lasten van het pensioen op eerlijke wijze tussen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers verdeelt.

Op deze punten zal CCOOP het bestuur op positief kritische wijze volgen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

 

 

  • Je hebt een HBO+ werk en denkniveau.
  • Je hebt naast affiniteit met het onderwerp pensioen ook kennis van een aspect, bijvoorbeeld juridisch, financieel, vermogensbeheer, of je bent bereid deze kennis op te bouwen.
  • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de positie van het pensioenfonds. Overleggen en complexere dossiers (leren) doorgronden, ligt jou wel. Je weet wat je wilt bereiken en je kunt daar stevig voor opkomen.
  • Je bent bereid samen te werken in de CCOOP fractie en contacten te onderhouden met leden van de CCOOP bonden. Je onderhoudt ook contacten met de bonden van de CCOOP en de CNV onderhandelaar in de Pensioenkamer (de overlegtafel over de inhoud van de ABP regeling).


Faciliteiten

 

ABP stelt je prima in staat te functioneren. Je krijgt vergaderfaciliteiten. Er wordt gezorgd voor mogelijkheden om te communiceren met de deelnemers. Je ontvangt tijdig alle benodigde stukken. Er is goede ambtelijke ondersteuning. Je krijgt geregeld scholing over de pensioenregeling en pensioenactualiteiten. Onkosten worden uiteraard vergoed en je krijgt een vergoeding in de vorm van vacatiegelden.

Verder zijn er, afhankelijk van je werkgever en cao, mogelijkheden van betaald verlof van je werkgever. Het is goed je hier vooraf op te oriënteren.


Wat vraagt het?

 

Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan kost tijd. Alles bij elkaar zo’n twaalf tot vijftien dagen per jaar.

Het Verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer tien keer per jaar. Vaak de hele donderdag. De vergaderingen vinden meestal plaats in Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. Je zit daarbij ook minimaal in één van de vier commissies (financiën, beleggingen, communicatie, algemeen). Daarnaast is er voorbereidingstijd nodig en afstemming met de leden van je fractie.

Voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan: https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/

 

Geïnteresseerd?

Stuur uiterlijk 13 oktober een motivatie voorzien van cv en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Lisa Kampers, e-mail: cbb@cnv.nl. Op basis van de reacties vindt al dan niet een oriënterend gesprek plaats.

De CCOOP streeft naar een evenwichtige samenstelling van de kandidatenlijst en kijkt daarbij naar leeftijd, de verhouding mannen en vrouwen en de achtergrond van de sectoren waaruit kandidaten afkomstig zijn. Daarnaast streeft de CCOOP naar evenwicht tussen ervaring in de fractie en het bevorderen van vernieuwing.