11 september 2015

Wetsontwerp Lerarenregister naar de Raad van State

Op vrijdag 4 september heeft de ministerraad het wetsvoorstel Lerarenregister behandeld en doorgestuurd naar de Raad van State.

In de wet wordt het leraarsberoep omschreven en vastgelegd dat de leraar zeggenschap heeft over de invulling, inrichting en uitvoering van het onderwijs. Daarmee onderstreept de wet het belang en de positie van het leraarschap. Leraren krijgen daarmee de erkenning die vergelijkbaar is met die van beroepsgroepen als artsen, verpleegkundigen en advocaten. 

Het recht op professionele ontwikkeling wordt in de wet vastgelegd. De beroepsgroep leraren en niet de overheid of besturen bepalen daarbij zelf welke kwaliteitseisen aan leraren worden gesteld om in het register te blijven. De wet regelt dus veel meer dan alleen de verplichte inschrijving in het lerarenregister voor leraren in primair en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo. Dat register is niet meer maar ook niet minder dan een middel om als leraar en beroepsgroep de kwaliteit van leraren en de beroepsgroep zichtbaar te maken.

Hoe verder?
Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register is op 4 september in de ministerraad besproken en wordt nu door de staatssecretaris van Onderwijs aan de Raad van State voorgelegd. Daarna wordt het behandeld door het parlement. De bedoeling is dat de wet op 1 januari 2017 ingaat. Voor meer informatie over het lerarenregister: www.registerleraar.nl.