11 februari 2019

Werkverdelingsplan schooljaar 2019-2020

Scholen werken dit schooljaar nog volgens het basismodel of het overlegmodel. Beide modellen komen te vervallen en worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door het werkverdelingsplan. Bekijk voor uitleg onze infographic.