16 maart 2018

Werkdruk wordt zichtbaar: #VOonderdruk

Vanaf nu roepen de bonden het personeel in het voortgezet onderwijs op om hun werkdruk zichtbaar te maken. Onder de hashtag “#VOonderdruk kan iedereen in het voortgezet onderwijs laten zien dat werkdruk een probleem is dat nú moet worden aangepakt. Het is de eerste actie na het mislukken van het cao-overleg op 20 februari.

Werken in het voortgezet onderwijs is mooi en leraren zijn trots op hun vak, maar de kwaliteit en het plezier komen steeds meer onder druk te staan. Het onderwijs moet de oplossing bieden voor ieder maatschappelijk probleem. Er komt geen extra personeel bij, maar alles komt extra bij de al overvolle lestaak. Tegelijkertijd wil elke docent juist de nodige aandacht geven aan iedere leerling.

Ook het onderwijsondersteunend personeel zit in de knel: functies worden steeds groter en breder, en als er vacatures zijn, wordt een OOP-er vaak niet vervangen. Ook de waardering van OOP-ers blijft achter.

Gevolg? Een enorme werkdruk met hoog ziekteverzuim en burn-outs onder onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Hoge uitstroom van jonge docenten en tegelijkertijd een steeds groter wordend lerarentekort.

CNV Onderwijs wil dat het aantal lesuren dat leraren geven wordt verminderd tot maximaal 20 en dat de klassen kleiner worden. Er moeten afspraken worden gemaakt om de werkdruk voor OOP te verminderen en de lonen moeten met 3,5% stijgen. Het is niet gelukt om hierover met de VO-raad afspraken te maken.

#VOonderdruk is de eerste actie na het klappen van het overleg op 20 februari. In overleg met de leden worden vervolgacties voorbereid.