20 april 2017

Werkdruk schoolleiders te hoog

Schoolleiders hebben onvoldoende tijd, ruimte en geld om hun ambities op school waar te maken. Dit blijkt uit een enquête, ingevuld door 198 schoolleiders die lid zijn van CNV Onderwijs. ‘Het gaat om verdelen van schaarste’, zegt Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders. ‘De werkdruk van schoolleiders is te hoog’. Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: ‘De uitkomsten laten zien dat het kabinet echt meer geld moet investeren in onderwijs.’

Alle schoolleiders geven aan gedreven te zijn om met de school het best mogelijke te bereiken voor iedere leerling. Hoewel 89 procent zegt dat het bestuur hen steunt in hun ambities, geeft twee derde (67 procent) van de schoolleiders aan onvoldoende financiële mogelijkheden te hebben om de ambities op school waar te maken. 89 procent zegt voldoende in staat te zijn om talent bij leraren te zien en te coachen. Hoewel schoolleiders dus de kennis hebben, zegt een meerderheid (59 procent) dat zij onvoldoende ambulante tijd heeft om daadwerkelijk met onderwijsinhoud bezig te zijn.

In de open antwoorden blijken krachtige schoolleiders het volgende nodig te hebben om de ambities op hun school waar te maken: ‘Minder administratie en daardoor meer tijd om leerkrachten te begeleiden’, ‘Minder druk op mijn team, zodat zij zich echt op het onderwijs kunnen richten. Een conciërge en een administratieve kracht’, ‘Meer financiële middelen voor kleinere klassen, meer handen in de klas en een conciërge’,  ‘Meer ambulante tijd, bemensing en financiën om alle talenten binnen mijn team verder te kunnen ontwikkelen’.

Volgens Van Ommeren en Schueler is het duidelijk dat er wat moet gebeuren: ‘De uitkomsten geven aan dat er meer geld moet komen. Niet alleen de werkdruk van leraren, ook  de werkdruk van schoolleiders blijkt structureel te hoog. Daar maken we ons zorgen over. De minister zou dat ook moeten doen, want uiteindelijk heeft dat ook gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs.’ CNV Onderwijs pleit al langer voor meer investeringen in de sector, minder werkdruk en meer handen in de klas. De uitkomsten van deze enquête ondersteunen dit pleidooi.

198 schoolleiders vulden de enquête van CNV Onderwijs in, zij zijn werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo.