19 februari 2018

Werkdruk hoog op agenda van leden CNV Onderwijs: Onderhandelingen cao-VO hervat

‘De leden van CNV Onderwijs zijn duidelijk, er moet echt werk gemaakt worden van vermindering van werkdruk in het voortgezet onderwijs’, zeggen onderhandelaars Kyra Keybets en Tom Boot van CNV Onderwijs. ‘De zorgen zijn groot, niet alleen bij leraren, maar ook bij onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders’. De afgelopen weken peilde CNV Onderwijs digitaal de stemming onder leden. Ook zijn op scholen gesprekken gevoerd met het personeel. Morgen worden de onderhandelingen voor de cao voortgezet onderwijs hervat.

Het cao-overleg focust op twee zaken: ‘Uit de enquête blijkt dat onze leden onze salariseis van 3,5 procent loonsverhoging ondersteunen. Daarnaast wisten we al dat de werkdruk onaanvaardbaar hoog is, maar dat ruim 90% van onze leden vindt dat er centrale afspraken over terugdringing daarvan moeten worden gemaakt, onderstreept dat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over het maximale aantal lesuren’, zeggen de beide onderhandelaars. Leden geven ook aan dat ze bereid zijn om desnoods actie te voeren. ‘De professionals in het onderwijs werken hard en zijn erg betrokken bij de leerlingen, maar dat moet wel mogelijk zijn.’