19 juni 2019

Werkdruk en salaris cruciaal bij het cao VO overleg

 

 

 

 

 

 

 

 

CNV Onderwijs heeft onlangs een enquête gehouden onder de achterban werkzaam in het Voorgezet Onderwijs (VO). De gesprekken over een nieuwe cao starten namelijk in september. De mening van de achterban bepaalt inzet bij onderhandelingen over nieuwe cao VO.

Uitkomsten enquête
Salaris en werkdruk staan met stip op nummer één als belangrijkste punten voor in de cao. Door 77% van de respondenten worden deze twee onderwerpen genoemd. Op de derde plaats wordt de wens van verdere lestaakreductie genoemd (49%). Terugkijkend naar vorige cao afspraken zijn de afspraken over ontwikkeltijd bij 50% van de scholen ingevoerd. Over de gemaakte afspraak (vermindering lestaak met 30 klokuren) is meer dan de helft niet tevreden (59%). Het enthousiasme is op dit punt nog ver te zoeken, zeker als het gaat om met deze afspraak een verlaging van de werkdruk te bereiken.

Namens CAO Onderwijs zijn Tom Boot (t.boot@cnv.nl) en Hans de Jong (ha.dejong@cnv.nl) de onderhandelaars.