12 juni 2018

Webinar over het professioneel statuut in het voortgezet onderwijs

Wil je als leraar meer invloed op je eigen werk? Bijvoorbeeld op vakinhoud, didactiek, pedagogiek en de toetsing en beoordeling van leerlingen? Hoe organiseer je dat?

In een webinar van arbeidsmarktfonds Voion vertellen Luciënne Japchen Lenstra en Elze Doelman (docenten Hondsrug College), en Lineke de Vries en Egbert-Jan Jonker (bestuursadviseur en docent Roelof van Echten College) hoe zij in hun school in gesprek zijn over deze thema’s en werken aan een professioneel statuut. Zij delen hun ervaringen en learnings met de kijker.

Kyra Keybets (bestuurslid Voion en bestuurder CNV Onderwijs) vertelt o.a. over het belang van het professioneel statuut en de rol van de MR.

Je krijgt inspiratie, tips en handvatten om zelf het gesprek hierover op school aan te gaan.

Tijdens het webinar krijg je ook antwoord op vragen als:
– Wat is een professioneel statuut?
– Waarom is het nodig?
– Welke kansen biedt dit voor de dialoog in school?
– Hoe zijn leraren erbij betrokken en hoe kunnen zij ermee aan de slag?