15 maart 2020

Wat is de rol van de MR/OR in de coronacrisis?

Veel werkgevers nemen maatregelen om de kans op verspreiding te verkleinen. Ook de medezeggenschaps-/ondernemingsraad heeft daar een rol in.

De maatregelen die bedrijven treffen verschillen van groot tot klein. Voorlopig even geen handen schudden en ze extra goed wassen is een kleine moeite. Andere maatregelen raken de dagelijkse werkzaamheden harder. Denk aan verplicht thuiswerken en het mijden van reizen met het openbaar vervoer.

Instemmingsrecht

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (art. 27, lid 1d) is de bestuurder verplicht om de or instemming te vragen als de arbeidsomstandigheden wijzigen. Dus ook als medewerkers verplicht thuis moeten werken. Alleen bij wettelijke voorschriften vervalt het instemmingsrecht. Daarvan is nu (nog) geen sprake.

Wat kan of moet de MR/OR doen?

De ondernemingsraad moet bij het instemmen met de voorgestelde maatregelen kijken of deze voor alle medewerkers haalbaar zijn en of ze aansluiten bij de adviezen van het RIVM. Ook kan de OR de bestuurder adviseren over te nemen maatregelen en de rechten van medewerkers. Een werkgever mag bijvoorbeeld nooit vakantiedagen inhouden omdat een medewerker in quarantaine zit.