6 november 2019

Wat gaan OOP’ers merken van het afgesproken convenant?

We krijgen veel vragen binnen of ook OOP-ers iets gaan merken van de 460 miljoen die in het convenant is afgesproken. Het antwoord is ‘Ja’. Ook onderwijsondersteunend personeel gaat profiteren van dit geld. In het convenant is 150 miljoen euro beschikbaar gekomen voor arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs en werkdrukverlichting in het voortgezet onderwijs. Voor PO wordt in de cao geregeld dat dit geld bij alle medewerkers terecht komt. In het VO gaan de teams (onderwijsondersteuners, docenten en management) betrokken worden bij het bepalen hoe dit geld in de school wordt besteed.

Verder zijn in het lopende cao-traject voor een nieuwe cao PO de OOP-functies opnieuw beschreven en gewaardeerd. Wanneer er een nieuwe cao ligt, hebben OOP’ers dus recht op het salaris dat bij de nieuwe functieomschrijving hoort. Voor een grote groep zal dit een salarisverhoging betekenen.
Daarnaast blijven wij pleiten voor structurele investeringen in het onderwijs om te zorgen dat iedereen die in het onderwijs werkt passend beloond wordt.