3 augustus 2020

Vul de lege pot lerarenbeurs alsnog bij!

LerarenbeursDe afgelopen weken bleek dat dit studiejaar lang niet alle aanvragen voor een lerarenbeurs gehonoreerd konden worden omdat ‘de pot leeg is’. Mogelijk zijn 2400 aanvragen afgewezen. CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries: ‘Wij vinden dat het kabinet naar middelen moet zoeken om de lerarenbeurs alsnog voor alle aanvragers mogelijk te maken. De werkgevers roepen wij op om tot die tijd de kosten van de studie te betalen, om te voorkomen dat de studiekosten voor de bestaande leraren een belemmering vormen om zich verder te professionaliseren.’

Eind vorig jaar gebruikten ministers Slob en van Engelshoven 28,5 miljoen euro uit de financiële middelen voor de Lerarenbeurs voor de intensivering van de aanpak van het lerarentekort. Hierdoor bleef er 49,5 miljoen euro over voor de Lerarenbeurs. Op basis van eerdere jaren leek dit voldoende om alle aanvragen te honoreren. De Vries: ‘Het zou doodzonde zijn als leraren door de afwijzing van hun beurs de voorgenomen opleiding niet gaan volgen. Dat de belangstelling voor aanvullende scholing groter is dan voorzien, is juist een positief signaal. Daar moeten we blij mee zijn.’ Vorige week stelde GroenLinks samen met D’66, SP en CDA al Kamervragen over de afwijzing.

Een lerarenbeurs is bedoeld voor bevoegde leraren die een aanvullende opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen.