6 november 2020

VSO-leraren willen onder cao voortgezet onderwijs vallen

foto: David Rozinga (foto ter illustratie)

Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) willen beter worden beloond en minder lesgebonden uren. Nu vallen ze onder de cao en wetgeving van het primair onderwijs. Dat moet in hun ogen worden omgezet in voortgezet onderwijs. Dat is ook beter voor de leerlingen. Een eis die door CNV Onderwijs wordt ondersteund. Om hun wens kracht bij te zetten is er door de vso-docenten een manifest opgesteld en een petitie gelanceerd om een klemmend beroep te doen op de politiek.

 Gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) moet het worden, vallend onder de cao-VO. Nu is dat nog cao PO, een erfenis uit het verleden. Het is de vso-leraren een doorn in het oog dat ze beduidend meer lesgebonden uren hebben dan hun collega’s op reguliere middelbare scholen. Ook is de beloning lager en krijgen ze een kleinere opslagfactor voor lesvoorbereiding.

Indeling wringt

Dat wringt de laatste jaren steeds meer op vooral diplomagerichte vso-scholen. Ze kunnen moeilijker vakdocenten vinden en behouden en daardoor leerlingen lang niet altijd het onderwijs bieden dat ze verdienen. De helft van de vso-leerlingen gaat voor een diploma, een kwart volgt het profiel dagbesteding, nog een kwart het profiel arbeidsmarkt. Leraren die opleiden tot vervolgonderwijs gaan er dit jaar in salaris al op vooruit.