4 juni 2015

Voortgang onderhandelingen nieuwe CAO-SBB

Op woensdag 3 juni jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen SBB en de betrokken vakorganisaties over de harmonisatie van de diverse arbeidsvoorwaardenregelingen, waarmee SBB na 1 augustus 2015 te maken zal krijgen. 
Partijen hebben geconcludeerd dat het raadzaam is om,  voordat er concrete afspraken kunnen worden gemaakt,  eerst helderheid te krijgen rond een aantal aspecten en signalen uit het veld die met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden samenhangen. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de technische werkgroep, die al het een en ander aan voorbereidend werk heeft gedaan.
Mede omwille van een zorgvuldige procesgang hebben partijen besloten om het cao-overleg na de zomervakantie voort te zetten. Het is de inzet van partijen dat er vóór 1 januari 2016 een akkoord tot stand komt dat gedragen wordt door de achterbannen.