16 september 2020

Voorrang voor onderwijspersoneel voor het testen op Covid-19

Het is de bedoeling dat vanaf vrijdag 18 september onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs – na toestemming van de schoolleider – toegang krijgt tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het zo veel mogelijk voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primaire proces niet in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.
Nadere informatie voor scholen (inclusief het speciale telefoonnummer) volgt later deze week.

 

Afweging

De schoolleider moet daarvoor een integere afweging maken. Als de voorrangsprocedure vol loopt met niet-spoedeisende testen, kan de snelle doorlooptijd niet meer gerealiseerd worden. De voorrangsprocedure is alleen geoorloofd als de continuïteit van het primaire proces in gevaar is. Dat wil zeggen dat er sprake is van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

Werkwijze

• De medewerker meldt zich bij de schoolleider als zij/hij corona-gerelateerde klachten heeft.
• De schoolleider kijkt of hij/zij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure, hiertoe komt een afwegingskader beschikbaar.