11 juni 2014

Voorrang voor mannen bij gelijke geschiktheid moet mogelijk worden

CNV Onderwijs wil een aanpassing van de Nederlandse wet, zodat het mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen in selectieprocedures. Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit niet. Dit stelt Joany Krijt, vicevoorzitter van CNV Onderwijs, woensdag in het televisieprogramma EenVandaag. In het basisonderwijs daalde het aantal mannen in tien jaar tijd van 22% naar 15%.

Joany Krijt, vicevoorzitter van CNV Onderwijs: ‘Ik ben een voorstander van divers samengestelde teams, omdat uit onderzoek blijkt dat die beter functioneren. Als dan blijkt dat er op sommige scholen geen of slechts een enkele man werkt moet het mogelijk zijn om daar in de werving iets aan te doen. De wet is bedoeld om diversiteit te bevorderen, maar bereikt dat niet bij tekorten aan mannen. Scholen die de voorkeur hebben voor een man, omdat het team bijvoorbeeld uit alleen vrouwen bestaat, mogen dat volgens de wet niet kenbaar maken.’

In mei kaartte CNV Onderwijs het mannentekort in het basisonderwijs na onderzoek onder zijn leden. Zowel de mannelijke als vrouwelijke leden vinden dat het mannentekort een negatieve invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen. Op de vraag of zij aan jongens op school merken dat ze behoefte hebben aan mannen voor de klas, antwoordt 86% met ja. 62% denkt dat ook meisjes een mannelijke leraar nodig hebben. Mannelijke respondenten denken dit overigens vaker dan vrouwelijke respondenten. De overgrote meerderheid van 91% vindt het een slechte zaak dat er relatief weinig mannen werken in het basisonderwijs.