24 juni 2020

Volledig openen middelbare scholen goed voor leerlingen en personeel

‘Het is goed dat het kabinet tegemoet komt aan de wens van het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs om de scholen na de zomer weer helemaal te openen. Dat is prettig voor leerlingen én het onderwijspersoneel’, aldus Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de persconferentie van premier Rutte vanavond.

‘Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar, maar wel van het onderwijspersoneel. Werkgevers moeten daarom nog wel zorgen dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn, zodat het onderwijspersoneel veilig kan werken.’

Zorgen om welzijn

CNV Onderwijs pleitte vorige week in een brief aan onderwijsminister Arie Slob voor het volledig openstellen van de middelbare scholen na de zomervakantie. De Vries: ‘Tijdens een meet-up met leden gaven zij aan zich grote zorgen te maken over het welzijn van hun leerlingen. Geen fysiek onderwijs, betekent ook weinig sociale interactie, terwijl dat juist zo belangrijk is voor pubers. Helemaal voor de brugklassers.’

Werkdruk te hoog

Ook gaven onze leden aan dat de werkdruk door de coronacrisis enorm is toegenomen. Met name het combineren van digitaal en fysiek onderwijs vergt veel van docenten en is niet lang vol te houden. De Vries: ‘Als je een klas moet opdelen in drie groepen en daardoor drie keer dezelfde les moet geven, terwijl je daarnaast ook digitaal les geeft, dan is dat niet lang vol te houden. De werkdruk is al hoog in het onderwijs en is door de coronacrisis alleen maar toegenomen’.