17 augustus 2020

VO-leerlingen terug uit oranje gebied in thuisquarantaine

‘Leerlingen van 12 jaar en ouder die terugkeren uit ‘oranje’ * gebied, moeten twee weken in thuisquarantaine blijven volgens de landelijke richtlijnen’, zegt CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries. ‘Dat is belangrijk voor de veiligheid van het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.’

‘Het is aan de scholen om in overleg met leerlingen en ouders te kijken hoe een leerling in thuisquarantaine zijn stof kan leren, bijvoorbeeld met thuiswerkopdrachten.’ De Vries vindt het belangrijk dat niet het onmogelijke gevraagd wordt van docenten die net een zeer hectisch half jaar achter de rug hebben door de coronacrisis: ‘Voorkom dat de werkdruk van docenten aan de start van het nieuwe schooljaar direct weer heel hoog is. Naast de klassikale lessen ook nog online lesgeven voor een beperkte groep lijkt mij ondoenlijk.’

Landelijke protocollen volgen

CNV Onderwijs stelt dat het belangrijk is dat scholen zoveel mogelijk de landelijke protocollen en richtlijnen volgen. Deze zijn gebaseerd op onafhankelijk deskundig advies. CNV Onderwijs roept daarnaast scholen op om in gesprek te blijven met het personeel over zorgen en twijfels en daarbij altijd de medezeggenschapsraad te betrekken. Het doorvoeren van eventuele eigen richtlijnen kan ook alleen met instemming van de medezeggenschapsraad. CNV Onderwijs volgt de ontwikkelingen nauwgezet en neemt de input van haar leden mee in gesprekken met het ministerie van onderwijs en de VO-raad.

*‘Oranje’ betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Ook wordt mensen dringend aangeraden om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.