12 februari 2013

Vier vragen aan minister Bussemaker

De Tweede Kamer praat woensdag over het invoeren van een sociaal leenstelsel. Daarbij wordt de basisbeurs voor studenten afgeschaft en kan de studiefinanciering worden geleend en onder gunstige voorwaarden worden afbetaald. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs geeft antwoord op vier vragen over het leenstelsel.

Waarom wilt u het sociaal leenstelsel invoeren?

"Dit is een belangrijke manier om meer geld vrij te maken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met het afschaffen van de ov-kaart levert dit 1,2 miljard euro op, die helemaal in het onderwijs kan worden geïnvesteerd. Dat vind ik een betere investering dan het levensonderhoud van studenten waar de basisbeurs nu deels voor wordt gebruikt. De afgelopen jaren is al een beweging gemaakt van minder beurs en meer lenen en dat zetten we nu voort."

De oppositie vindt het leenstelsel eerder asociaal dan sociaal. Wat vindt u daarvan?

"Er is niet goed naar het voorstel gekeken. We houden de beurs in stand voor studenten met ouders met een laag inkomen. Je hoeft alleen af te betalen als je het geld hebt. En als na 15 jaar niet alles is afgelost, wordt de schuld kwijtgescholden. Het is niet zo dat studenten per definitie met de schuld als een blok aan hun been door het leven moeten. Het is dus echt een sociaal plan."

Is dit niet wat veel gevraagd van studenten?

"Ik vind het alleszins redelijk om van studenten een eigen bijdrage te vragen. Zeker als je ziet dat studenten uit het hoger onderwijs 1,5 tot 2 keer meer gaan verdienen dan een mbo’er. Studeren is een investering in jezelf, dus daar mag je best iets voor terugvragen. Vergeet niet dat de overheid ook straks gemiddeld 6000 euro per student per jaar blijft bijdragen aan ieders studie. Bovendien hebben veel studenten nu ook een lening – er is geen enkele student die rond kan komen van de basisbeurs."

U heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het sociaal leenstelsel. Komt dat wel goed?

"We hebben potentieel een grotere steun dan bijvoorbeeld bij de langstudeermaatregel. Ook D66 en GroenLinks zijn voor een leenstelsel. We hebben nu ook meer tijd om de wetgeving zorgvuldig op te stellen. Tegelijkertijd zie ik geen alternatieven om geld vrij te maken voor het onderwijs. De vraag is nu dan ook: gaan we echt geld vrijmaken en investeren of gaan we de komende 10 jaar op de oude voet verder?"

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden