1 juli 2020

Verruimd protocol volledige opening voortgezet onderwijs

Dit protocol is de verruimde versie voor de volledige opening van het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020. Na de zomervakantie mogen scholen hun deuren weer volledig openen. Het kabinet accepteert daarmee een beperkt risico op verdere verspreiding omdat de negatieve effecten van een langer durende beperkte openstelling zwaarder wegen. Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen. Scholen mogen vóór de zomervakantie de ruimte die vrijkomt door het schrappen van de 1,5 meter-regel tussen leerlingen desgewenst al gebruiken.