26 juni 2020

Verruimd protocol volledige opening basisonderwijs

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het basisonderwijs die gelden vanaf 1 juli 2020. We willen hier specifiek benoemen dat scholen om praktische redenen ervoor kunnen kiezen om de eventuele verruimingen bij de start van het schooljaar 2020-2021 in te laten gaan.