13 november 2020

Verbeterplan passend onderwijs moet concreter

Foto Wilbert van Woensel

‘Een flinke stap in de goede richting’, zegt CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg over het verbeterplan van minister Slob voor passend onderwijs. ‘Maar concrete maatregelen, een helder tijdpad en beschikbaar geld ontbreken.’

Maandag 16 november praat de Tweede Kamer over de plannen van Slob. CNV Onderwijs stuurde een brief aan de Tweede Kamer en schrijft: ‘Hoeveel geld heeft de minister over voor zijn beleid? We hadden een duidelijke link met de aanpak van het lerarentekort verwacht. Dat onderdeel wordt nauwelijks in zijn Kamerbrief benoemd. Het tekort aan leraren en schoolleiders beperkt de mogelijkheden om passend onderwijs te bieden enorm.’

Taks

Woestenberg licht toe: ‘Onze leden zitten nu al aan hun taks door de hoge werkdruk, te volle klassen en te veel problematiek in hun klas. Laten we hun belastbaarheid steeds scherp voor ogen houden.’ CNV Onderwijs verzoekt de Kamer in kaart te brengen hoeveel geld er nodig is voor de verbeteringen en dat geld ook vrij te maken. De bond vindt het een goede zaak dat de Inspectie met een heldere norm de vermogens van de samenwerkingsverbanden gaat toetsen. Woestenberg: ‘Het is ons al lange tijd een doorn in het oog dat er onnodig geld op de plank blijft liggen. Dat geld hoort in de klas!

Scholing

CNV Onderwijs is blij dat de minister verbetersuggesties uit het 10-puntenplan van de bond overneemt. Zo wil Slob in navolging van CNV Onderwijs de toelatingsverklaringen tot het speciaal onderwijs blijvend geldig verklaren, en landelijke criteria opstellen voor verwijzing naar het speciaal onderwijs. Ook wil Slob werken aan de deskundigheid van aanstaande en huidige leraren. CNV Onderwijs vindt dat te vrijblijvend en wil dat de MR, die instemmingsbevoegdheid krijgt op de hoofdlijnen van de begroting, er op toe kan zien dat er scholingsbeleid en –middelen zijn voor passend onderwijs.

Huisvesting

De maatregelen voor ondersteuning in de klas moeten concreter dan Slob nu voorstelt, stelt CNV Onderwijs. En ook op het punt van meer geschikte huisvesting blijft concretisering uit. CNV Onderwijs denkt dat verbetering van de onderwijshuisvesting die nodig is voor goed passend onderwijs binnen redelijke termijn gerealiseerd kan worden door regulier en speciaal onderwijs meer dan nu op één locatie te vestigen. Het is dan mogelijk om leerlingen zoveel mogelijk samen onderwijs te laten volgen, maar een aparte ruimte te houden voor die gevallen waar dat echt noodzakelijk is.