13 april 2020

Venieuwd Servicedocument hoger onderwijs

Instellingen handreikingen bieden om in de praktijk invulling te geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. Dit document wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Met dit vernieuwde Servicedocument HO is de vorige vervallen.