18 maart 2020

Veelgestelde vragen coronavirus en examens voortgezet onderwijs

Gaan de school- en praktijkexamens door? Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen? Gaan de centrale examens door? Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen? De antwoorden op veel gestelde vragen over corona in relatie tot de examens voortgezet onderwijs staan in dit overzicht van de Rijksoverheid