6 oktober 2017

Veel gepensioneerden leveren in 2018 weer koopkracht in

Het demissionaire kabinet meldde op Prinsjesdag trots € 425 miljoen voor koopkrachtreparatie te hebben uitgetrokken. Toch gaat ongeveer 18 procent van de huishoudens er volgend jaar opnieuw op achteruit. Daaronder zitten veel (vroeg)gepensioneerden. Het zijn vooral de gepensioneerden met een redelijk aanvullend pensioen en de prepensioeners die opnieuw zullen moeten inleveren.

Naast het (hoogstwaarschijnlijk) wederom uitblijven van de indexatie van hun aanvullend pensioen of prepensioen, krijgen zij in 2018 onder meer te maken met een verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (van 5,4 naar 5,65 procent) en een iets hoger (0,05 procentpunt) belastingtarief in de tweede en derde schijf. Bij een wat hoger aanvullend pensioen of prepensioen wordt niet geprofiteerd van meer zorgtoeslag en de compensatie van een hogere ouderenkorting geldt alleen voor gepensioneerden met een inkomen (AOW plus aanvullend pensioen) tot € 36.346.

Het CNV heeft in het commentaar op de Miljoenennota (nog eens) krachtig opgeroepen dat ook de ouderen nu snel moeten gaan merken dat het economisch beter gaat. Hier ligt een duidelijke opdracht voor het nieuwe kabinet.