24 januari 2014

Vaker ontslag 58-plussers

Ouder onderwijspersoneel heeft steeds vaker te maken met
conflict- en ontslagsituaties. Sinds 2010 is het aantal door CNV Onderwijs geholpen 58-plussers bijna vervijfvoudigd, van 123 zaken in 2010 tot 551 zaken in 2013. Bij de overige leden is een kleine stijging te zien. De situaties variëren van wegpesten tot het aanbieden van een vertrekregeling. Hoe sneller hulp wordt ingeschakeld, hoe meer CNV Onderwijs kan doen.

Voorzitter van CNV Onderwijs, Helen van den Berg, vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. ‘We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen. Dat was zeven, acht jaar geleden niet zo. Daarnaast is het zo dat de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken afgenomen zijn of duurder geworden zijn. Onderwijspersoneel moet tot hun 67ste door en dat valt sommigen zwaar. CNV Onderwijs vindt dat deze mensen juist met goed personeelsbeleid geholpen moeten worden om het tot hun pensioen vol te houden. Daarbij moet rekening gehouden worden met levensfases en kwaliteiten van mensen, zodat ook oudere werknemers met plezier een zinvolle bijdrage blijven leveren aan het onderwijs.’

Uit de inventarisatie van CNV Onderwijs blijkt dat van de genoemde zaken 90 negentig procent draait om persoonsgebonden kwesties, zoals te hoge werkdruk, ongeschiktheid of verstoorde verhoudingen en slechts 10 procent om bedrijfseconomische redenen.