21 november 2016

Vakcentrales: pensioenkortingen voorkomen

CNV, FNV en VCP vragen de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging van vrijdag dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. Volgens de bonden is ingrijpen nodig als op korte termijn geen zelfstandig herstel optreedt bij de pensioenfondsen. De dekkingsgraden van de fondsen staan vooral onder druk door de rente die nu al lange tijd kunstmatig laag wordt gehouden.
Wel bereid
De bonden vinden het positief dat het kabinet wel bereid is om te kijken naar verlengen van de hersteltermijnen. Het kabinet wil hiervoor wachten op de cijfers van december. Verlengen van de termijnen geeft fondsen meer tijd om hun dekking op peil te brengen. Dit zou moeten doorlopen tot de lage rentepolitiek van Europa wordt beëindigd, zo zeggen de bonden. Slechts een tijdelijke maatregel biedt onvoldoende soelaas. De bonden vragen de Kamer om tijdens het Algemeen Overleg over pensioenen komende donderdag nu al helder uit te spreken dat ze in januari het korten op pensioenen wil voorkomen door middel van maatwerk.
Najaarsrapportage
Het kabinet baseert zich op de Najaarsrapportage van De Nederlandsche Bank (DNB) met de cijfers van eind september. Als niet wordt ingegrepen zullen in de loop van volgend jaar dertig fondsen kortingen moeten doorvoeren van gemiddeld 0,7 procent, zo becijfert DNB. Dit heeft gevolgen voor zo’n 2 miljoen deelnemers, onder wie circa 200.000 gepensioneerden. Han Busker (FNV): "Het kan toch niet zo zijn dat grote groepen in het land profiteren van het herstel van de economie, behalve de mensen met een laag pensioen. Kortingen zijn slecht voor het vertrouwen en bovendien een tijdbom onder het economisch herstel."
Meer creatieve oplossingen
Willem Jelle Berg van CNV: "Of er gekort moet worden volgend jaar is onzeker. Voor de langere termijn is een meer structurele oplossing geboden. Hier moet de polder en politiek gezamenlijk een weg in vinden." En Nic van Holstein van VCP voegt toe: "Het rentevraagstuk rond pensioenen is complex. Verlengen van de hersteltermijn is een begaanbaar pad maar de VCP pleit er ook voor om ook meer creatieve oplossingen, zoals het uitgeven van pensioenobligaties of het kasstroommodel, nader te onderzoeken. We moeten naar een structurele en generatie-evenwichtige oplossing."
De bonden  benadrukken dat verlenging van de hersteltermijn geen structurele oplossing vormt. Daarom willen CNV, FNV en VCP constructief verder werken aan een goed, nieuw, stabieler pensioencontract dat in de volgende kabinetsperiode met een breed maatschappelijk draagvlak zouden moeten worden ingevoerd.