6 december 2018

Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

CNV Onderwijs zet in op een verhoging van 5,9% salarisverhoging. De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen.

Ook meer geld voor OOP en schoolleiders

De CAO PO 2018-2019 loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners gaan daarom het gesprek aan over een nieuwe cao.. Voor leraren is met de CAO PO 2018-2019 een belangrijke eerste stap gezet naar een eerlijk en rechtvaardig salaris, mede door de extra loonruimte van 270 miljoen die minister Slob investeerde in de verhoging van lerarensalarissen. Sociale partners hebben afgesproken tijdens deze cao-onderhandelingen te onderzoeken of de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners (OOP) nog actueel zijn en te kijken naar de positie en beloning van schoolleiders.

Verkleinen salariskloof

Niet alleen de lerarentekorten nemen toe, ook is in een aantal regio’s ook een tekort aan onderwijsassistenten en schoolleiders en dat breidt zich alleen maar uit. Het werken in het primair onderwijs moet weer aantrekkelijk worden. Dat kan alleen door het verkleinen van de salariskloof met het VO en een verdere verlaging van de werkdruk voor alle werknemers. CNV Onderwijs wil toe naar een actueel, evenwichtig en rechtvaardig functie- en loongebouw dat recht doet aan de huidige complexiteit en de competenties die nu nodig zijn in de school. Niet alleen leraren zorgen voor goed onderwijs, dat doen zij samen met het OOP’ers en schoolleiders. Ook zij verdienen een eerlijk en rechtvaardig salaris. Voor beide groepen wil CNV Onderwijs nieuwe objectieve functiebeschrijvingen en een herwaardering zoals dat dit jaar voor de leraren gedaan is.

Inzet CNV

CNV Onderwijs zet voor 2019 in op een salarisverhoging van 5,9% met een bodembedrag van 120 euro en heeft in haar inzet onder andere opgenomen dat zij afspraken wil maken over: een verdere verlaging van de werkdruk, een scholingsbudget voor iedere werknemer, het voeren van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, meer faciliteiten voor de P(G)MR (wat is dit), en het inzetten van een generatiepact.

De volledige inzet van CNV Onderwijs vindt u hier.