11 januari 2018

Uitzondering ketenbepaling WWz voor kortdurende vervangingen PO

Net als in de eerste drie maanden van 2017 geldt ook voor 2018 dat de maanden januari, februari en maart voor kortdurende vervangingen een uitzondering zijn op de ketenbepaling WWz. Net als vorig jaar kunnen vervangers van januari tot en met maart op kortdurende benoemingen onbeperkt invallen. De uitzondering is alleen gemaakt voor kortdurende benoemingen voor onvoorzienbare vervangingen, bijvoorbeeld bij een griepgolf of andere vormen van onvoorzien ziekteverzuim.

De afspraken over die keten zijn in de cao al wat ruimer. Na zes benoemingen binnen drie jaar moet de zevende benoeming een vaste aanstelling zijn. Die benoemingen blijven meetellen voor de keten en de ketenbepaling blijft in de wet en de cao staan. De afspraken over de ketenbepaling blijven dus ook na maart 2018 van kracht voor alle tijdelijke benoemingen, om een andere reden dan vervanging.