13 oktober 2017

Heb je een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek Talis? Vergeet dan niet om mee te doen!

In april hebben 200 basisscholen en 150 scholen voor voortgezet onderwijs een uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan Talis 2018.
Talis is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders. Door internationale vergelijkingen, levert het Talis-onderzoek waardevolle inzichten op in verschillende factoren die van invloed zijn op het beroep en de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders in Nederland. Op deze manier worden knelpunten zichtbaar en kunnen problemen worden aangepakt.

Als dank voor deelname ontvangt elke school, waarvan minimaal de helft van de geselecteerde leraren en de schoolleider deelneemt, na afloop van het onderzoek een schoolrapport. In dit rapport worden de schoolresultaten vergeleken met het nationaal en internationaal gemiddelde. Scholen die aan Talis 2013 hebben deelgenomen, hebben dit rapport veelvuldig gebruikt om op hun school de discussie te voeren over thema’s als coaching en professionalisering, collegiale samenwerking en de mate waarin leraren zeggenschap hebben in het schoolbeleid. Belangrijk is ook dat met dit onderzoek een bijdrage geleverd wordt aan een verdere versterking van het leraarsberoep in Nederland. Zo heeft naar aanleiding van Talis 2013 de begeleiding van starters en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie een flinke impuls gekregen. Het onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018, via een online enquête die je ontvangt van Talis.