21 april 2020

Uitkomsten corona-enquête hoger onderwijs

Het afstandsonderwijs is in korte tijd opgezet en komt goed van de grond, vindt een groot deel van de leden die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs. De leden werkzaam in het hoger onderwijs geven aan dat dit wel ten koste gaat van een goede balans privé/werk. Dat loopt nu door elkaar.

Urgente aandachtspunten

Uit de enquête onder de achterban in het hoger onderwijs zijn een aantal urgente aandachtspunten gekomen. Zo werd er aangegeven dat er:

  • Meer aandacht moet komen voor ARBO-zaken, zoals een goede thuiswerkplek. Nek- en oogklachten komen geregeld voor.
  • Door het inrichten van afstandsonderwijs extra werkuren zijn gemaakt bovenop de lesuren.
  • Dat HO-instellingen zelf hun beleid rondom corona moeten kunnen blijven bepalen, op basis van RIVM-richtlijnen.
  • Er goed in de gaten moet worden gehouden dat studenten geen (te) grote achterstanden oplopen.

Ook wordt er ruimte en vertrouwen gevraagd van het ministerie en de onderwijsinspectie om eventuele opgelopen achterstanden in te lopen.

Verbeterpunten

Uit de uitkomsten van de enquête volgen ook een aantal verbeterpunten. Er moet bijvoorbeeld aandacht blijven voor een goede medezeggenschap, ook in deze tijd. De achterstand van toetsing in periode C, periode 3 moet worden ingehaald en er moet meer aandacht komen voor een goede balans werk/prive. Het gevoel 24/7 aan te moeten staan, leeft sterk onder de leden.

Als sectorgroep Hoger Onderwijs worden deze signalen door ons opgepakt. We gaan aan de slag met concrete vervolgstappen. Wil je met ons in contact komen? Mail dan naar hogeronderwijs@cnv.nl.