14 maart 2020

Toenemende onrust, spoedoverleg met ministers

foto: Wilbert van Woensel

Sectorraden en onderwijsbonden zijn morgen (zondag) in de namiddag uitgenodigd voor overleg met beide onderwijsministers. Dit als gevolg van de afspraak dat als er ontwikkelingen zijn meteen met elkaar overlegd wordt.

De raden en bonden zien toenemende onrust in de achterbannen door de oproep van de Federatie Medisch Specialisten dat afwijkt van het advies van het RIVM. Wij willen morgen in het overleg met de bewindslieden van OCW bespreken of de lijn van het kabinet zoals die vrijdagavond is ingenomen nog houdbaar is. Het is in het belang van alle scholen, medewerkers en leerlingen/studenten dat er voor zondagavond volstrekte helderheid is.