28 februari 2013

Toelichting op afspraken over professionalisering in CAO HBO

Met de kaderafspraak over professionalisering in de CAO HBO is een modernisering van de CAO afgesproken, die ertoe moet leiden dat alle instellingen actief aan de slag gaan om te komen tot een opleidingsplan van de instelling. De Medezeggenschapsraad heeft ook een actieve rol in dit verband.

CNV Onderwijs, de andere onderwijsvakorganisaties en de HBO raad hebben een handleiding geformuleerd, die de afspraken inzichtelijker moet maken, aangeven waar u aanspraak op kunt maken, maar ook handvatten om er werk van te maken, in de instelling, op de afdeling of in het gesprek met uw werkgever. Deze toelichting geeft aan hoe u op uw instelling aan de slag kunt gaan,en legt de afspraken nog eens helder uit. Een must-read voor iedereen in het HBO die bezig is met zijn eigen ontwikkeling. En helemaal voor de mensen, die actief zijn in de medezeggenschap.

De handleiding treft u aan als bijlage bij dit bericht (pdf)