2 februari 2017

‘Tijd om actie te ondernemen’

‘Schaduwonderwijs mag geen gevolg zijn van tekortschietend regulier onderwijs’, zo lieten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker weten in een reactie op Kamervragen. Afgelopen maandag werd er in de Tweede Kamer gesproken over kansenongelijkheid. De uitkomsten van het rondetafelgesprek over schaduwonderwijs, onder meer met Loek Schueler van CNV Onderwijs, werden daarbij meegenomen. De verantwoordelijke bewindslieden lieten maandag weten ook de uitkomsten af te wachten van een onderzoek over schaduwonderwijs dat zij nog willen uitzetten.

CNV Onderwijs is teleurgesteld, voorzitter Loek Schueler: ‘Prima als de bewindslieden dit verder onderzoeken, maar het is nu de hoogste tijd om actie te ondernemen. Leraren zeggen in onze peiling dat de tekorten in het reguliere onderwijs een belangrijke oorzaak zijn van de opkomst van commerciële huiswerkbegeleiding. Ook zien leraren dat daardoor de kansenongelijkheid van leerlingen toeneemt. Vorig jaar al bleek uit internationale onderzoeken dat de kansenongelijkheid van kinderen in Nederland groeit. Hoeveel onderzoeken zijn er nodig voordat daadwerkelijk actie wordt ondernomen? Als Bussemaker en Dekker de toezeggingen over meer klassenassistenten daadwerkelijk nakomen, kunnen leraren wel de tijd en mogelijkheid vinden om individuele aandacht aan leerlingen te geven, zoals zij dat graag willen doen. Dat zou al een goed begin zijn.’