15 juni 2020

‘Teacher in the lead’ bij ontwikkeling curriculum

De ontwikkeling van een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs kan alleen succesvol worden als leraren en schoolleiders bij elke stap worden betrokken. Dit belangrijke punt benadrukt CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het curriculum: ‘Teacher in de lead, dat is en blijft onze inzet bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum.’

‘Er is al zoveel goed werk gedaan door de ontwikkelteams, waarin leraren en schoolleiders zaten, bouw daarop voort.’ Het kabinet wil een tijdelijke en later een permanente commissie instellen die hierover advies gaat uitbrengen. ‘Regel dat daar niet alleen wetenschappers, maar ook leraren en schoolleiders in zitten.’, aldus Jan de Vries.

Voldoende tijd, ruimte en middelen

CNV Onderwijs benadrukt verder dat er voldoende tijd, ruimte en middelen worden vrijgemaakt om te werken aan het nieuwe curriculum. De Vries: ‘De werkdruk in het onderwijs was al hoog. De coronacrisis heeft veel gevraagd van iedereen. Het is ongelooflijk wat de sector in korte tijd heeft neergezet. Maar mensen mogen bij de uitwerking en invoering van een nieuw curriculum niet overvraagd worden. Draagvlak is belangrijk en daarvoor zijn voldoende tijd, ruimte en middelen nodig.’