7 maart 2017

Structurele bekostiging voor Godsdienstig Vormingsonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs

Op 14 februari is het wetsvoorstel, dat structurele bekostiging regelt voor Godsdienstig Vormingsonderwijs/Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO) in het openbaar basisonderwijs, aangenomen in de Eerste Kamer. De fracties van de VVD, 50PLUS en PVV stemden tegen. Er is ook een motie aangenomen voor een overbruggingsregeling voor de bekostiging van 2016 en 2017. De fracties van de VVD, PvdA, 50PLUS en de PVV stemden hiertegen.

De Tweede Kamer stemde al eerder in met dit wetsvoorstel. Deze wet treedt in werking op 1 augustus na plaatsing in het Staatsblad. CNV Onderwijs heeft inmiddels contact opgenomen met de werkgeversorganisatie Dienstencentrum GVO/HVO om binnenkort de gevolgen te bespreken.