19 november 2019

Stichten scholen speciaal onderwijs moet weer mogelijk worden

foto: Wilbert van Woensel

De Tweede Kamer vindt dat het weer mogelijk moet worden om scholen voor speciaal onderwijs te stichten. De motie van Peter Kwint (SP) met deze oproep werd door alle Kamerleden gesteund. CNV Onderwijs is hier positief over. Het is een goede stap om de werkdruk in het onderwijs te verminderen.

‘Regulier daar waar het kan, speciaal daar waar het moet’, is het motto van passend onderwijs. Maar het staat onder grote druk. Uit het regulier onderwijs klinkt steeds luider de klacht dat kinderen met te zware (gedrags-)problematiek de scholen binnenkomen. Doorverwijzing naar het speciaal onderwijs lukt niet, of verloopt uiterst moeizaam. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt omdat regelgeving de groei van het speciaal onderwijs belemmert. Omwille van de ideologie – samen naar school – mogen er geen nieuwe scholen voor speciaal onderwijs bij komen. De gevolgen zijn ernstig.

Grote belasting

De bestaande scholen voor speciaal onderwijs vangen alleen nog kinderen met ernstige gedragsproblemen op, zodat daar sprake is van een extra zware taakbelasting voor het personeel. Een grote groep kinderen dat feitelijk naar het speciaal onderwijs zou moeten, blijft te lang in het regulier onderwijs hangen en krijgt daar niet het onderwijs dat nodig is. Ondertussen vormen zij een grote belasting voor hun leraren en de andere leerlingen in de klas. Een flink aantal van hen komt dan ook thuis te zitten. De Tweede Kamer vindt dat aan deze toestand een einde moet komen. Het stichten van scholen voor speciaal onderwijs moet weer mogelijk worden.

Belemmeringen wegnemen

Nog dit najaar verwacht de Kamer een voorstel van minister Slob hoe hij de wettelijke belemmeringen hiervoor gaat wegnemen. Het zal echter nog wel een poosje duren voordat de effecten voelbaar worden. Wetswijziging neemt immers de nodige tijd in beslag, net als het inrichten van nieuwe scholen en het opleiden en vinden van geschikt personeel.