13 maart 2018

Steun de stakers!

‘Ik roep al onze leden, werkzaam in het primair onderwijs in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland, op om komende woensdag te gaan staken en ik roep schoolbesturen op om hen daarin te steunen’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Staken is een recht. De werkgeversorganisatie PO-Raad maakt deel uit van het PO-front en steunt de staking, dus het lijkt mij logisch dat schoolbesturen hun stakende personeel steunen en loon gewoon doorbetalen. We staken voor goed onderwijs en dat is zeker ook in het belang van schoolbesturen.’ *

Rol medezeggenschapsraad
Eerder al liet het ministerie van Onderwijs weten dat schoolbesturen gewoon doorbetaald krijgen tijdens een stakingsdag. ‘Salaris inhouden van stakend personeel zou dus vreemd zijn’, zegt Schueler. ‘Als een schoolbestuur niet doorbetaalt aan stakers, dan is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad uitzoekt hoe dit geld wordt besteed. Het geld is bestemd voor personeel en moet daar ook terechtkomen.’ Verder hoeven scholen niet te vrezen voor de Onderwijsinspectie, als er op de stakingsdag geen les wordt gegeven. Schueler: ‘De wettelijk verplichte onderwijstijd bestrijkt de hele basisschoolperiode van een leerling, dus acht jaar. Een stakingsdag lijkt mij dan niet onoverkomelijk.’

Geweldig resultaat
Dat staken zin heeft, laat het werkdrukakkoord zien dat het PO-front onlangs met het kabinet sloot, zegt de vakbondsvoorzitter: ‘Een geweldig resultaat, dankzij de massale steun uit het primair onderwijs.’
Komende woensdag kunnen stakers zich tussen 9.00 en 12.00 uur registreren op een van de stakingslocaties in hun provincie. Vanaf 12.00 uur is er een mars door het centrum van Amsterdam. Schueler: ‘We vinden het belangrijk dat het kabinet met geld komt voor meer salaris. Het stijgende lerarentekort zet de kwaliteit van onderwijs onder druk. Daarom is het belangrijk dat leraren een beter salaris krijgen en een beter carrièreperspectief.’

*Stakers die lid zijn van CNV Onderwijs en geen loon doorbetaald krijgen hebben recht op een uitkering, kijk bij de veelgestelde vragen op www.samenvoorgoedonderwijs.nl wat je daarvoor moet doen.