25 april 2017

Stemmen over nieuwe cao GAO

Je kunt als lid van CNV Onderwijs tot uiterlijk 14 mei 2017 stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus) dat CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben bereikt via het mailadres: c.hermans@cnv.nl, onder vermelding van ‘Onderhandelaarsresultaat cao GAO’.

De hoofdlijnen van het bereikte onderhandelingsresultaat zijn:
–    Looptijd 1 januari 2017 tot 1 februari 2018
–    Loonsverhoging van
1% incidentele loonsverhoging per 1 januari 2017
1% structurele loonsverhoging per 1 juni 2017
0.5% incidentele loonsverhoging per 1 januari 2018
0.5% structurele loonsverhoging per 1 januari 2018
–    De BHV-toelage wordt verhoogd van € 8.75 naar € 12.50 per maand
–    Het aantal jaargesprekken tussen werkgever en werknemer wordt teruggebracht van drie naar twee
–    Er worden kaders uitgewerkt voor de situatie waarin er, in overleg tussen werkgever en werknemer, voor demotie wordt gekozen. Zie voor meer informatie over de gevolgen van demotie voor salaris en pensioen het onderhandelingsresultaat.
–    De reparatie van de WW geschiedt conform de landelijke afspraken

Deze cao geldt voor leden die werkzaam zijn bij BCO Onderwijsadvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling, OnderwijsAdvies Zoetermeer, OnderwijsAdvies Hoofddorp, RPCZ en Stichting Bazalt. Alleen leden op wie deze cao van toepassing is, kunnen hun stem uitbrengen.