27 oktober 2017

Stakingsuitkering 5 oktober PO Code Rood

Ben jij als staker geregistreerd op 5 oktober tijdens de landelijke manifestatie PO Code Rood in het Zuiderpark, Den Haag? En is je loon ingehouden? Als lid van CNV Onderwijs heb je dan recht op een stakingsuitkering.

Je kunt het formulier stakingsuitkering vanaf nu downloaden via de ‘mijn omgeving’ op de website van CNV Onderwijs. Dit gaat eenvoudig in een aantal stappen:

  1. Open de ‘mijn omgeving’ op de website.
  2. Log in met jouw lidnummer (relatienummer) en eigen postcode.
  3. Klik op het kopje ‘Stakingsuitkering’.
  4. Download en print het formulier.
  5. Vul het formulier in en voeg een kopie van de salarisspecificatie toe, waaruit blijkt dat het salaris is ingehouden.

Je kunt het formulier volledig ingevuld en met juiste bijlage opsturen naar:
CNV Onderwijs t.n.v. ledenservice, Postbus 2510, 3500 GM te Utrecht.

Blijken alle gegevens juist te zijn, dan wordt de stakingsuitkering van € 61 bijgeschreven op het bij ons bekende rekeningnummer.

Veel schoolbesturen hielden op 5 oktober overigens geen loon in, omdat ze achter de acties stonden. De PO-raad, de vertegenwoordiger van schoolbesturen in het primair onderwijs, was net als CNV Onderwijs aangesloten bij het PO-front. Gezamenlijk hebben wij de manifestatie op 5 oktober in het Zuiderpark georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.samenvoorgoedonderwijs.nl.