11 januari 2018

Stakingsuitkering 12 december 2017 voor staking primair onderwijs

Ben jij op 12 december als staker geregistreerd bij een registratiepunt van CNV Onderwijs in een van de 27 bioscopen? En is je loon ingehouden? Als lid van CNV Onderwijs heb je dan recht op een stakingsuitkering.

Je kunt het formulier stakingsuitkering downloaden via de ‘mijn omgeving’ op de website van CNV Onderwijs. Dit gaat eenvoudig in een aantal stappen:
1) Open de ‘mijn omgeving’ op de website.
2) Log in met jouw persoonlijke lidnummer (relatienummer) en eigen postcode.
3) Klik op het kopje ‘Stakingsuitkering 12 december’.
4) Download en print het formulier.
5) Vul het formulier in en voeg een kopie van de salarisspecificatie toe, waaruit blijkt dat het salaris is ingehouden.

Je kunt het formulier volledig ingevuld en met juiste bijlage opsturen naar:
CNV Onderwijs t.n.v. ledenservice, Postbus 2510, 3500 GM te Utrecht.

Blijken alle gegevens juist te zijn, dan wordt de stakingsuitkering van € 61 bijgeschreven op het bij ons bekende rekeningnummer.

Veel schoolbesturen hielden op 12 december overigens geen loon in, omdat ze de acties ondersteunen. De PO-Raad, de vertegenwoordiger van schoolbesturen in het primair onderwijs, is net als CNV Onderwijs aangesloten bij het gezamenlijke PO-front.

Kijk voor meer informatie op www.samenvoorgoedonderwijs.nl