11 april 2018

Staking Noord-Brabant en Limburg op 13 april

Het merendeel van de scholen in het primair onderwijs in Brabant en Limburg blijft op 13 april dicht. Dat laat het PO-Front weten. In dit front zijn de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv, AVS en PO-Raad verenigd. Er is 900 miljoen euro nodig voor een structurele verbetering van de salarissen.

Lerarentekort stijgt
Al een jaar lang voert het PO-Front actie voor minder werkdruk en meer salaris. De urgentie is hoog, want het lerarentekort stijgt en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Als het kabinet nu niet investeert in een aantrekkelijker beroep, hebben we straks 10.000 leraren tekort.

De regionale staking in Noord-Brabant en Limburg volgt na een landelijke staking van vorig jaar en na regionale stakingen eerder dit jaar in het noorden en midden van het land. Als resultaat van de acties is er al een werkdrukakkoord getekend. Daarmee hebben scholen komend schooljaar recht op geld voor verlichting van de werkdruk.

Stakende leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Brabant en Limburg kunnen twee stakingsbijeenkomsten bezoeken: in Eindhoven (’s ochtends) of Sittard (’s middags). De stakers kunnen ook hun stakingsformulier inleveren op een aantal scholen in de regio.

Estafettestokje overgedragen
Aan het eind van de dag wordt het estafettestokje overgedragen aan leraren in Gelderland en Overijssel, die op woensdag 30 mei gaan staken.

Lees alles over de acties in het primair onderwijs op www.samenvoorgoedonderwijs.nl