6 maart 2018

Stakende leraren lopen 14 maart mars door Amsterdam

Op woensdag 14 maart lopen tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. De sobere mars van het Waterlooplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen. Op 14 maart staken leraren uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. Aan het eind van de mars wordt het ‘estafettestokje’ overgedragen aan leraren in Brabant en Limburg die op vrijdag 13 april actievoeren.

De partijen van het PO-Front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-Front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.

Op het gebied van salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Slechts 270 miljoen euro is hiervoor beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het PO aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

De leraren verzamelen 14 maart om 12.00 uur bij de Stopera op het Waterlooplein, waarna ze naar het Museumplein lopen. De mars duurt naar verwachting ruim een uur. Rond half twee is de mars ten einde. Stakende leraren kunnen hun stakingsoproep inleveren op het Museumplein en een zestal scholen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie en de PO-Raad.

Kijk voor meer informatie over de acties in het PO op www.samenvoorgoedonderwijs.nl