10 april 2019

Staat van het Onderwijs 2019: samen voor goed onderwijs

Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Vandaag is de publicatie De Staat van het Onderwijs 2019 verschenen.

De Inspecteur Generaal constateert dat het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Dit ondanks de grote tekorten aan leraren en schoolleiders. Loek Schueler: “Dit is een groot compliment aan iedereen die in het onderwijs werkt.” Daarbij benoemt ook de inspectie nu dat het nodig is om scherpe keuzes te maken in het onderwijs. Vernieuwing is belangrijk voor toekomstgericht onderwijs, maar doe dat met een duidelijk doel, evalueer en stel zo nodig bij en deel vooral goede ervaringen om de werkdruk te beperken.

Lerarentekort
De inspectie ziet dat het lerarentekort een aanpak vraagt op veel vlakken. Schueler: “Het is zorgelijk dat scholen met de meest kwetsbare leerlingpopulatie de grootste personeelstekorten hebben. De inspectie is er helder over dat onderwijskwaliteit valt of staat met bekwame leraren. De toename van onbevoegde leraren vanwege het lerarentekort is dan ook onacceptabel.”

Strategisch HR-beleid is nodig om te zorgen dat mensen goed en prettig hun werk kunnen doen en het vak weer aantrekkelijk wordt. Hier ligt een duidelijke taak voor werkgevers om ook in de regio samen te werken.

Vernieuwingen onvoldoende onderbouwd
Steeds meer scholen vernieuwen hun onderwijs. Dat is positief, want de wereld waar leerlingen straks in gaan werken, verandert in hoog tempo. Hierin zijn we in Nederland één van de meest vooruitstrevende landen ter wereld. Ook zorgt dit voor meer keuzevrijheid voor leerlingen en studenten. Wat de inspectie daarbij wel constateert, is dat het vaak onduidelijk is of die vernieuwing ook echt beter onderwijs oplevert.

Focus is nodig
Loek Schueler: “Goed om te horen dat de inspectie bevestigt wat wij al jaren zeggen: goed onderwijs maak je samen.” De rol van de overheid is om duidelijk aan te geven wat de taak van het onderwijs is en dit ook af te bakenen. Het is aan het onderwijs zelf om hier invulling aan te geven. De oproep is duidelijk. Overheid: focus en kies. Onderwijs: doe alles met een duidelijk doel, leer van wat je doet, deel je ervaringen en werk samen aan goed onderwijs. Schueler: “ Laten we wel duidelijk zijn: De oproep van de inspectie hierover, mag niet leiden tot meer administratieve rompslomp.”