21 april 2020

Soepele overstap naar het voortgezet onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stelde vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het belangrijk is om leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk de overstap te laten maken naar de middelbare school. Door de coronacrisis is de eindtoets in groep 8 dit schooljaar komen te vervallen. Dat betekent dat het voorlopig schooladvies, hiermee het definitieve advies wordt. 

Minister Slob pleit er in de brief voor dat basisscholen informatie delen met VO-scholen, als blijkt dat een leerling ontwikkelingssprongen heeft gemaakt. Tevens vraagt de minister aan VO-scholen om ruimhartige toelating in het voortgezet onderwijs. Een eindtoets is een momentopname, terwijl een school een leerling al jaren volgt en daarbij ook kijkt naar niet- toetsbare eigenschappen zoals creativiteit, sociaal gedrag en inzet. Daardoor komt een leraar met een weloverwogen advies.

Score eindtoets

Bij een ‘normaal’ schooljaar blijkt er toch altijd een groep leerlingen die zo goed scoort op de eindtoets dat het schooladvies naar boven wordt bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat een leerling een sprong in zijn of haar ontwikkeling heeft gemaakt. Nu er geen eindtoets wordt gegeven, blijft het belangrijk dat van leerlingen die een ontwikkelingssprong maken het schooladvies naar boven toe kan worden bijgesteld. Dit heeft het ministerie nu geformaliseerd in een formulier dat kan worden toegevoegd aan het Onderwijskundig Rapport. Op dit formulier kunnen PO-scholen aangeven of zij nog ruimte hadden gezien voor bijstelling van het advies.