1 oktober 2020

CNV Onderwijs over ventilatie op scholen: ‘Snel meer duidelijkheid en verbeteringen doorvoeren’

Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

‘Geef snel duidelijkheid over ventilatie waar die er nog niet is.’ Dat zegt Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs, in een eerste reactie op de bevindingen van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.

‘Los van de vraag of er een bewezen verband bestaat tussen slechte ventilatie en de verspreiding van het coronavirus moeten we de risico’s beperken’, reageert De Vries op de conclusies van het coördinatieteam dat de ventilatie op scholen in kaart heeft gebracht. ‘Een goed binnenklimaat is sowieso beter voor leerlingen en onderwijspersoneel. Al jarenlang klagen zij over achterstallig onderhoud en gebrekkige voorzieningen.’

Zorgen personeel over ventilatie

Hoewel er op 1 oktober een landelijk overzicht zou moeten zijn, blijkt dat nog niet op alle scholen een goed onderzoek naar luchtkwaliteit is uitgevoerd. De Vries: ‘Dat is teleurstellend en zorgt voor onzekerheid en een gevoel van onveiligheid. Uit ons onderzoek bleek dat ruim 70 procent van het onderwijspersoneel zich zorgen maakt over de ventilatie op hun school. Het is daarom belangrijk dat de schoolbesturen alles op alles zetten om de situatie in hun schoolgebouwen op korte termijn in kaart te brengen en eventueel geconstateerde tekortkomingen snel op te lossen. Hierbij is transparantie nodig en goed overleg met het personeel.

Bespreek met hen je waarnemingen. Zijn extra maatregelen nodig voor betere ventilatie betrek dan altijd de medezeggenschapsraad bij de besluitvorming hierover.’

Er is veel onduidelijkheid over de richtlijnen op het gebied van ventilatie. CNV Onderwijs vindt het goed dat dit rapport er ook toe leidt dat scholen en hun personeel meer inzicht en praktische handvatten krijgen.

Verantwoordelijkheid nemen

Al eerder benadrukte CNV Onderwijs dat het niet kan blijven bij een inventarisatie. Gemeenten en Rijk moeten hun verantwoordelijkheid nemen en schoolbesturen financieel in staat stellen de noodzakelijke verbeteringen snel te realiseren. De Vries: ‘Daarom zijn wij blij met het kabinetsbesluit om hiervoor €360 miljoen beschikbaar te stellen. Wij hopen dat die gelden snel voor de scholen beschikbaar komen en het werk snel uitgevoerd kan worden.’