9 november 2020

Snel harde afspraken over inzet crisisbanen op scholen

foto: Arie Kievit

‘We hebben geen tijd te verliezen, het is belangrijk om gemaakte toezeggingen over extra personeel voor handhaving van de coronamaatregelen op school, door te voeren’, zegt Daniëlle Woestenberg voorzitter van CNV Onderwijs. ‘De werkdruk bij het onderwijspersoneel was al hoog en is door de coronacrisis enorm toegenomen.’

‘Leraren, schoolleiders en conciërges moeten zich kunnen richten op hun kerntaken, daar hebben zij hun handen al aan vol’, benadrukt Woestenberg, die haar oproep van vorige week nog maar eens herhaalt. ‘Er moeten er zo snel mogelijk extra mensen komen om toe te zien op naleving van de basisregels, zoals afstand bewaren en handen reinigen bij binnenkomst, maar bijvoorbeeld ook het reinigen van lesmaterialen.’

Vorige week gaf Onderwijsminister Slob aan dat er spoedig aanvullende personele ondersteuning beschikbaar komt. Woestenberg: ‘Wij willen weten hoe snel dat is en zijn daarover in gesprek met de minister. We moeten voorkomen dat onderwijspersoneel bezwijkt onder de extra druk, we kunnen niet wachten.’