20 april 2018

Snel actie nodig voor verzekering ANW-hiaat

Wil je je verzekeren tegen het wegvallen van de ANW-compensatie van ABP per 1 mei, dan is het handig om snel actie te ondernemen. In mbo en hbo gaan alle werkgevers een (semi-) collectieve verzekering aanbieden, maar in primair en voortgezet onderwijs niet.

Vanaf 1 mei 2018 vervalt de regeling ANW-compensatie van ABP voor nieuwe gevallen. Dit betekent dat bij overlijden na 30 april 2018 (van iemand die niet onder de uitzonderingsregeling valt) er geen recht meer is op ANW-compensatie voor de partner tot die de AOW-leeftijd bereikt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het wenselijk of ronduit noodzakelijk zijn het mogelijke inkomenshiaat dat hiermee voor de partner ontstaat vervangend te verzekeren. Om elk risico uit te sluiten zou een vervangende verzekering liefst al per 1 mei 2018 tot stand moeten komen.

In de afgelopen maanden heeft CNV Onderwijs in alle sectoren geprobeerd werkgevers te bewegen om een (semi-)collectieve verzekeringsmogelijkheid zonder toetredingsdrempel aan hun werknemers aan te bieden. In mbo en hbo gaan alle werkgevers dit doen. Voor primair en voortgezet onderwijs wilden werkgevers deze afspraak niet maken. Dat betekent dat iedere werkgever daar zelf bepaalt of hij een aanbod wil doen.

Wat te doen vóór 1 mei?

Wat zou gedaan moeten zijn (of nog snel moeten worden gedaan) nu de datum van 1 mei al erg dichtbij is?

  • Hier is ook een goede indicatie te vinden van de hoogte van de aanvulling op het nabestaandenpensioen bij diensttijd vóór 1996. Er bestaat recht op deze aanvulling als er geen recht is op ANW of ANW-compensatie. Hoe meer “pensioentijd” voor 1996, hoe groter het bedrag van de aanvulling is. Er hoeft dan (veel) minder vervangend te worden verzekerd.
  • Als met behulp van deze informatie het bedrag van het mogelijke tekort aan netto(!) jaarinkomen voor de achterblijvende partner is bepaald, kan een passende verzekering worden gezocht. Werknemers kunnen bij hun werkgever navragen welke verzekeringsmogelijkheid zij eventueel bieden. Door middel van een goede vergelijkingssite kan gemakkelijk een individueel verzekeringsaanbod worden gevonden. Kies voor een lineair aflopende overlijdensrisicoverzekering voor het bedrag van het jaarlijkse netto inkomenstekort keer het aantal jaren tot de AOW-leeftijd van de partner. De standaard-premie voor een individueel product blijkt mee te vallen en kán aanzienlijk gunstiger zijn dan de premie bij een semi-collectieve verzekering via de werkgever.
  • Bij een afwijzing door de gekozen verzekeraar, of als acceptatie alleen mogelijk blijkt tegen minimaal een verdubbeling ten opzichte van de getoonde standaard-premie, kan in principe een beroep worden gedaan op de uitzonderingsregeling van ABP (maar niet als verzekering via de werkgever wel mogelijk is).

Uitzonderingsregeling ABP

Voor de partner van de persoon die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek is of die zich om een andere reden, bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid, niet vóór 1 mei kan verzekeren, blijft de ANW-compensatie behouden. Als een verzekering alleen mogelijk is tegen het dubbele of meer van de basispremie zal deze persoon door ABP als “onverzekerbaar” worden beschouwd. Doe dit beroep op de uitzonderingsregeling vóór 1 mei (er zijn bewijsstukken nodig van de afwijzing door de verzekeraar of van de minstens verdubbelde premie). Op die manier kan men gratis verzekerd blijven voor het ANW-hiaat. Een knelpunt is nog wel dat deze uitzonderingsregeling (vooralsnog) eindigt per 1 mei 2023. Deze einddatum zou betekenen dat bij overlijden op of na 1 mei 2023 er geen recht meer kan ontstaan op ANW-compensatie. Bij overlijden vóór 1 mei 2023 blijft de compensatie uiteraard wel doorlopen tot de AOW-leeftijd van de partner (dus ook na 1 mei 2023). De beperking van de instroomperiode tot 5 jaar kan vooral een groot probleem zijn voor jongere leden en oudere leden met een jongere partner bij wie al een ernstige ziekte met een onduidelijke prognose is geconstateerd. Over een jaar gaat het bestuur van ABP de uitzonderingsregeling evalueren. De inzet van CNV Onderwijs zal natuurlijk zijn en blijven dat niemand tussen de wal en het schip moet kunnen gaan vallen.