4 juli 2018

Slob: passend onderwijs niet mislukt, wel verbeteringen nodig

foto: Wilbert van Woensel

‘Stop met onnodige procedures’, ‘Breng de expertise dichter naar het kind’ en ‘Zorg voor meer hulp in de klas’. Standpunten over passend onderwijs van CNV Onderwijs, die goed terug te horen waren in de opmerkingen van leden van de Vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens het overleg met minister Slob op maandag 2 juli.

Aanleiding voor de bijeenkomst vormden de (twaalfde) Voortgangsrapportage passend onderwijs en de vele signalen dat het nog niet goed gaat op de scholen. CNV Onderwijs had de commissie voor aanvang van het zeven uur durende overleg met de CU-bewindsman de standpunten van haar leden over passend onderwijs doorgestuurd. De kritiek was op 30 mei verzameld op tientallen post-its bij de diverse stakingsregistratiepunten in Gelderland en Overijssel, maar is ook gebaseerd op de vele gesprekken op scholen, tijdens werkbezoeken en op ledenbijeenkomsten.

Eindevaluatie

De minister vindt het te vroeg om te zeggen dat passend onderwijs is mislukt. Hij heeft veel positieve ontwikkelingen gezien, maar erkent ook dat het nog niet overal goed gaat. Speciaal onderwijs blijft bestaan. Er worden geen grote wijzigingen doorgevoerd voor de eindevaluatie van passend onderwijs in 2020.

Jaarlijkse update

In zijn brief aan de Kamer heeft Slob wel acties aangegeven voor verbetering. Zo denkt hij bijvoorbeeld aan: het verplicht stellen van een jaarlijkse update van het schoolondersteuningsplan, zodat iedereen weet wat de school kan bieden; verbetering van de communicatie vanuit de samenwerkingsverbanden naar ouders; en subsidie voor onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Gesprek

CNV Onderwijs blijft de uitvoering van passend onderwijs kritisch volgen. In het najaar willen we in gesprek met onze leden, zodat we als vakbond nog beter kunnen aansluiten bij wat mensen in de school nodig hebben.